Rënia vjetore e eksporteve të Shqipërisë ka kapur shifrën 5%. Kjo është hera e parë që prej vitit 2009 që produktet, të cilat Shqipëria shet jashtë shënojnë një vlerë kaq të ulët. Sipas INSTAT, në total mallrat e eksportuara arrijnë ne 243 miliard lekë gjatë 2015-ës. Shkaku kryesor në përkeqësimin e këtij treguesi është rënia e çmimit të naftës dhe po ashtu edhe përkeqësimi i situatës hidrike në kasakdën e Drinit gjatë muajve të fundit. KESH nuk ka shitur energji që prej qershorit, dhe po ashtu nafta bruto që eksportohet jashtë ka qenë me çmim të përgjysmuar. Muaji dhjetor ka shënuar rënie edhe të importeve për Shqipërinë. Edhe pse festat e fundit të vitit shënojnë një shtim të kërkesës konsumatore, këtë here shqiptarët kanë shpenzuar më pak se me pare. Me rënie janë edhe blerjet e makinerive dhe pajisjeve, fakt që konfirmon situatën e dobët të biznesit dhe mungesën e investimeve.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *