170 fermerë te fshatrave te Korçës dhe Pogradecit qe merren me kultivimin e duhanit kane probleme te shumta me biznesmenët e kësaj kulture bujqësore. Duke filluar nga çmimin e ulet qe ju ofrohet, mos likuidimin ne kohen e duhur e deri tek mos shlyerja e gjithë prodhimit te tyre siç ka ndodhur me një pjese te mire te këtyre fermerëve. Rasti me flagrant është një firme nga Elbasani me zyrat qendrore ne Durrës, firme qe edhe për Drejtorin e Agjencisë Kombëtare te duhan cigare prenë Ministrisë se Bujqësisë. 170 fermerët kane kërkuar ndihem e Ministrisë se Bujqësisë pre zgjidhjen e këtij problemi. Drejtori i linjës pranë kësaj ministrie tha se fermerët ne asnjë rast nuk duhet te merren me firma, te cilat nuk janë te licencuara për pune te tilla përfshi këtu edhe Sardi shpk qe ju ka marre prodhimin dhe nuk i ka. Dy firma marrin çdo vit prodhimin e duhanit 170 fermerëve qe merren me kultivimin e kësaj kulture, përfshi ketu edhe një firme shqiptaro-greke, e cila edhe kjo ka probleme te shumta ne likuidimin ne kohen e duhur te sasinë qe ju blenë fermerëve te fushës se Korçës dhe jo vetem te cilat me ketë kulture bujqësore sigurojnë te ardhurat per familjet e tyre.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *