Policia ka ndërmarrë një fushatë sensibilizuese për patinat dhe mjetet me pedale.

 

Ne një fletëpalosjeje te publikuar online, jane shkruar rregullat e qarkullimit rrugor për skuterat.

 

Policia nënvizon se për të kaluar nga e majta në të djathtë apo anasjelltas drejtuesit duhet të sinjalizojnë shoferët e automjeteve me krah.

 

Një tjetër rregull është edhe ulja e shpejtësisë, deri në ndalim të plotë kur i afrohen kryqëzimeve.

 

Ata qe kane nje skuter nuk duhet te udhetojne vete i dyte kur mjeti nuk e lejon, e po ashtu duhet te kene sinjalizimin pamor pas perëndimit të diellit.

 

Mungesa e një legjislacioni në fuqi për t’i paraprirë kushteve me të cilat pedaluesit duhet të ecin në rrugë, ka bërë që këto mjete elektrike të bëhen shpesh burim aksidentesh.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *