Një nga kandidatët për anëtar në Gjykatën Kushtetuese nuk është konfirmuar në detyre nga Komisioni i Pavarur i Kualifikimit.

Ilir Mustafaj, aktualisht gjyqtar i Gjykatës së rrethit Tiranë, nuk e ka kaluar vettingun për shkak të problemeve me justifikimin e pasurisë.

Mustafaj punon nw Gjykatwn e Tiranws qw nga viti 2000 ndwrsa nw karrierwn e tij nw sistemin e drejtwsisw ka qwnw edhe anwtar I KLD.

Trupa gjykuese e KPK që hetoi Mustafajn përbëhej nga Lulzim Hamitaj kryesues, Xhensila Pine Relatore dhe Valbona Sanxhaktari anëtare.

Gjyqtari Mustafaj kishte kwrkuar mw herwt pwrjashtimin e relatores Xhensila Pine nga trupa e KPK por kjo kwrkesw ishte rrezuar.

Relatorja Xhensila Pine, tha se nga hetimi i komisionit janë gjetur disa probleme në deklarimet e pasurisë së gjyqtarit Ilir Mustafaj.

Lidhur me apartamentin 121 metra katrorë në Tiranë, Mustafaj ka deklaruar si burim krijimi një kredi bankare marrë në 2006, në vlerën 40 mijë euro dhe 7 mijë euro detyrim personave të tretë. Pine tha se nga krahasimi i deklarimeve periodike me atë veting dhe prej dokumentacionit të siguruar nga Komisioni gjatë hetimit administrativ janë konstatuar mospërputhje lidhur me mënyrën e përfitimit të kësaj pasurie..

Relatorja po ashtu vuri në dukje problemet mbi përfitimin e 30 mijë eurove nga një kompani ndërtimi në vitin 2001. Shuma që ishte përdorur për të shlyer kredinë për apartamentin e përmendur mësipër ishte përfituar nga një kontratë sipërmarrje mes babait dhe vëllait të gjyqtarit dhe shoqërisë së ndërtimit.

Komisioni ka konsideruar si persona të tjerë të lidhur edhe babain dhe vëllain e Mustafajt dhe ka kryer hetim lidhur me mënyrën e blerjes së një trualli në Yzberisht të Tiranës dhe ndërtimin e një objekti dykatësh aty.

Komisioni ngriti dyshime edhe sa i përket kontratës së sipërmarrjes në vitin 2011, duke vënë në dukje se për truallin 332 m2 në pronësi të familjarëve të gjyqtarit Mustafaj, ata përfitonin si kompesim 105% sipërfaqes që kishin në zotërim. “Sipërfaqja e përfituar rezulton se është në vlerën 787 m2 ose 76% e ndërtimit”, tha relatorja Pine.

Komisioni ka gjetur mospërputhje edhe mes dy vërtetimeve bashkëngjitur deklaratës veting për tokën bujqësore në Ersekë me sipërfaqe 27 mijë m2 të përfituar nga Ligji “Për Tokën”.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.