Me argumentin se Kisha Katolike duhet të jetë më e kuptueshme për realitetet e reja, Papa Françesku ka nxjerrë një rregullore të re për familjen, e cila pritej me shume interes per 1.3 miliardë besimtare katolike ne bote. Dokumenti titullohet “Mbi dashurinë ne familje” dhe sjell një qasje më emancipuese për shoqërinë, por nuk ndryshon thelbin e doktrinës katolike. Në këtë raport me nëntë kapituj, flitet për trajtim me respekt të personave të divorcuar qe kërkojnë te ndërtojnë serish familje.

“Gjuha e cila çon në diskriminimin e personave të divorcuar e që martohen sërish duhet evituar. Ato duhet të inkurajohen të marrin pjesë dhe te jene aktiv në shoqëri. Komuniteti Kristian kujdeset për këta persona dhe kjo nuk është një dobësi në besim dhe goditje për martesën”.

Sa i takon qasjes ndaj gejve, dokumenti thekson se ata meritojnë respekt, por nuk pranon njësimin e tyre me martesën mes burrit dhe gruas.

“Çdo person duhet të respektohet pavarësisht orientimit seksual. Ai duhet të trajtohet me dinjitet. Diskriminimi duhet të evitohet aq më shumë dhuna dhe agresioni ndaj tyre. Sa i takon propozimit të shoqatave të homoseksualëve për njësimin të martesës me personat e tjerë, kjo nuk merret në konsideratë pasi nuk ka në mënyrë absolute ngjashmëri me projektin e zotit për martesën dhe familjen.”

Kisha Katolike prezanton dhe një qasje sa i takon kontraceptivëve. Në të thuhet se përdorimi i metodave bazuar në ligjet e natyrës dhe atë të lindshmërisë, duhet të promovohen për sa kohë këto metoda respektojnë trupin e femrës. Papa Francesku është pare gjithnjë si një person reformator i Kishës Katolike.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *