Subscribe

Edhe ditën e dytë të vitit akademik, pavarësisht rregullave strikte, në disa fakultete studentët janë futur lirshëm në auditorë, ndërsa kushtin e vetëm kishin mbajtjen e maskës.

STUDENTET
“As ditën e parë, as sot nuk ka patur kontrolle.”
“Pavarësisht se unë e kisha dokumentacionin, nuk ma kërkoi njeri në hyrje të fakultetit”

Dekani i fakultetit të Shkencave të Natyrës sqaron se ende nuk ka një shifër të saktë të studentëve të vaksinuar, pasi thirrjes për ta dhënë këtë informacion i janë përgjigjur një numër i ulët i tyre.

SPIRO DRUSHKU, DEKAN I FSHN
“Ne kemi ndërmarrë një iniciative si fakultet, u kemi vënë në dispozicion studentëve një platformë ku mund të plotësojnë të dhënat e veta mbi marrjen e dozës, të parë, të dytë. Një numër i ulët na është përgjigjur duke marrë parasysh që në fakultet janë afro 5000 studentë”

Vetë drejtuesit e vlerësojnë kthimin në auditor, pas një periudhe të vështirë online.

SPIRO DRUSHKU
DEKAN I FSHN
“Pas 18 a 19 muajsh online, e nisëm vitin e ri akademik në auditor dhe mezi e kishim pritur këtë gjë si nga studentët ashtu edhe nga stqafi, pasi online ka patur vështirësitë e veta, veçanërisht në kontrollin e dijeve.”

Në universitetet e rretheve paraqiten dy panorama. Ndërsa në Vlorë të pavakasinuarit nuk janë pranuar, në universitetin e Korçës, studentët janë futur pa problem në auditor.

Po ashtu edhe në Universitetin e Elbasanit, Durrësit, Shkodrës e Gjirokastrës, nuk ka patur një kontroll rigoroz me qëllim lënien jashtë mësimit të studentëve të pavaksinuar.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *