Konferenca e kryetarëve miraton ngritjen e komisionit të posaçëm parlamentar për mbledhjen e të dhënave mbi rolin që kanë patur përfaqësues të politikës apo institucioneve shqiptare në luftën e kosovës pas pretendimeve të ngritura në raportin e Dick Marty, për trajtim çnjerëzor apo trafikim të organeve njerëzore.

Në konferencë u vendos që kërkesa e 18 deputetëve socialistë t’i përcillet seancës plenare për votim. Qëllimi i komisionit është të hartojë një raport të detajuar për çështjet e ngritura, nga Dick Marty e t’ia prezantojë kuvendit brenda një afati tre mujor.

Në shqyrtim ky komision kërkon të marrë të gjitha të dhënat që zotërojnë institucionet përkatëse mbi këtë çështje, si atë zyrtar edhe të klasifikuar. Në përfundim të mbledhjes së të gjitha fakteve, komisioni i posaçëm parlamentar do të hartojë një projekt-rezolute të kuvendit.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *