Subscribe

Përpjekjet e Ministrisë se Transporteve për te normuar tregun infomal te serviseve te makinave ne Shqipëri do te marrin kohe. Derisa ato te gjejnë zbatimin e plote, ka vende qe japin siguri për shërbimin qe ofrojnë. Këto janë serviset e autorizuara pranë koncesionareve te automjeteve qe ofrojnë te paktën një vit garanci per punët qe kryejnë. Edhe koncesionaret mbështesin kriteret e reja. Sipas tyre, këto masa do te ndikojnë edhe ne sigurinë e jetës. Ministria e Transporteve prezantoi nje sere masash qe duhet te plotësojnë serviset ne Shqipëri, qe pritet te hyje ne fuqi nga muaji prill. Këto kritere janë per çdo njësi qe do te hapet e ri, ndërsa per ato ekzistuesit do te kërkohet kohe, deri edhe ne testimin e punonjësve teknik.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *