Vijojnë kontrollet dhe gjobat e bashkisë per mosplotësimin e kushteve ne transportin publik te Tiranës. 46 gjoba me vlere 400 mije leke te reja janë vendosur pas hyrjes ne fuqi te çmimit te ri te biletës. Gjate kontrolleve janë konstatuar probleme ne shërbimin urban, mungesa te xhamave, sediljeve dhe dysheme te dëmtuara. Sipas drejtuesve te bashkisë, linjat me problematike ne mosplotësimin e kushteve janë Unaza dhe ajo e Saukut. Krahas kontrolleve te vazhdueshme ne transportin urban, bashkia po monitoron edhe mënyrën e shperndarjes se aboneve ne pikat e shitjes.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *