Komisioni Publik ka ankimuar vendimin e KPK-së në lidhje me Xhezair Zaganjorin dhe kërkon shkarkimin e tij nga detyra me argumentin se nuk e justifikon pasurinë.

 

Komisioneri ka ankimuar vendimin e komisionit të Pavarur të Kualifikimit, i cili konfirmoi në detyrë Xhezairi Zaganjorin pavarësisht se kishte mospërputhje në deklarimin e të ardhurave.

 

Ankimimi është dorëzuar në Kolegjin e Apelimit dhe në të pretendohet se Zaganjori nuk është i përshtatshëm për të ushtruar funksionin si kryetar i Gjykatës së Lartë.

 

Ky hap është ndërmarrë edhe pas rekomandimit të operacionit ndërkombetar të monitorimit, i cili kishte konstatuar shkelje ne vendimin e komisionit të kualifikimit.

 

Tani do te jete kolegji i apelimit qe do te vendose për fatin e Xhezair Zaganjorit.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *