Të gjithë e kemi parasysh emocionet para një interviste pune dhe nëse do lëmë përshtypjen e duhur. Pavarësisht nëse keni një intervistë rutinë, ose po filloni të përgatiteni për karrierën tuaj profesionale, praktikoni këto këshilla për t’u përgatitur siç duhet për ditën e madhe!

 

1) Veshja

Për t’i bërë përshtypje kompanisë me të cilën po intervistoni, duhet të visheni në përputhje me rrethanat. Synoni veshje biznesi, suita, një fustan të bukur ose një kostum pantallonash nëse jeni vajzë, dhe shmangni rrobat tuaja normale të ditës, duke përfshirë pantallonat e jogas apo palestrës.

Kini parasysh gjithmonë veshjen e duhur dhe sigurohuni që të keni veshje profesionale të biznesit, si dhe të praktikoni higjienë të mirë dhe të paraqiteni sikur dëshironi që kompania t’ju shohë.

 

2) Rishikoni pyetjet që do t’ju bëjnë intervistuesit

Sigurohuni që të përgatisni një listë pyetjesh që mund të bëhen nga intervistuesi. Ju mund të praktikoni aftësitë tuaja të intervistimit me një mik. Por kujdes, mos i mësoni përgjigjet përmendësh por vetëm të krijoni një ide.

 

3) Bëni kërkime të mjaftueshme për kompaninë

Rishikoni faqen e internetit të kompanisë për të cilën po aplikoni dhe sigurohuni që të shkruani faktet që ju duken interesante dhe pyetjet që dëshironi t’i përgjigjeni intervistuesit në kompani.

 

4) Jini të respektueshëm me intervistuesit

Jepni respektin maksimal për intervistuesit që po kryejnë intervistën dhe ju bëjnë pyetjet. Njerëzit gjithmonë shkruajnë shënime për përgjigjet dhe sjelljen tuaj. Kjo është përshtypja e tyre e parë për ju, përveç asaj që është në CV tuaj, ju dëshironi të siguroheni që të lini një përshtypje të qëndrueshme pozitive për kompaninë!

 

5) Sjellje e mirë jo-verbale

Mbani kontakt me sy me intervistuesin gjatë intervistuesit dhe sigurohuni që të uleni gjithmonë drejt dhe të jeni të hapur me qëndrimin e trupit tuaj. Mbani interesin për të gjitha pyetjet që intervistuesi po ju bën

 

6) Jini në kohë për intervistën

Sigurohuni që të arrini të paktën 10 minuta më herët në intervistë. Kompania do të vlerësojë kohëzgjatjen dhe të qenit të shpejtë. Do t’ju japë gjithashtu një shans për të kuptuar se cilat janë përgjigjet tuaja ndaj pyetjeve, si dhe për t’u siguruar që dukeni mirë dhe ndiheni mirë!

 

7) Merrni të gjitha kredencialet për kompanisë dhe punën për të cilën po aplikoni

Sigurohuni që të dini të gjitha aspektet dhe kualifikimet e punës për të cilën po aplikoni. Ju dëshironi të tregoni çdo kualifikim që keni në lidhje me atë që mendoni se mund të sillni në tryezë për kompaninë në intervistë.

 

8) Sillni CV shtesë

Sigurohuni që të sillni një rezyme shtesë në intervistë vetëm në rast se kompania ka nevojë për një kopje tjetër. Nëse keni gjithashtu një portofolio, mund ta sillni atë gjithashtu për të shfaqur disa nga punët dhe arritjet tuaja të mëparshme.

 

9) Flisni me energji dhe jepni detaje të vërteta

Sigurohuni që të keni gjithmonë shumë energji pozitive dhe jepni vetëm detaje të vërteta për punësimin ose arritjet tuaja të mëparshme. MOS gënjeni për asgjë në intervistën tuaj. Një kompani nuk do të dëshirojë të punësojë dikë për informacion të rremë.

 

10) Shkrimi i letrave falenderuese menjëherë pas intervistës

Sigurohuni që të falënderoni intervistuesit tuaj për kohën dhe konsideratën e tyre në shqyrtimin e tyre për mundësinë e punës. Sigurohuni që të ndiqni intervistuesit dhe kompaninë gjithashtu pasi të përfundoni intervistën tuaj.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *