Ministri i Infrastrukturës dhe Energjisë, Damian Gjiknuri deklaroi se qeveria po harton një draft të konsoliduar për statusin e minatorëve.

 

Në një interpelancë të zhvilluar këtë të enjte me përfaqësi  të minatorëve të zonave të Pogradecit, Librazhdit si dhe Përrenjasit, ministri theksoi gjithashtu se statusi i minatorit është në diskutim e sipër, pasi po punohet për një zgjidhje të konsoliduar dhe jo siç ka ndodhur deri më sot.

 

Në fjalën e tij, Gjiknuri theksoi se vëmendja kryesore e politikave të hartuara nga qeveria kanë për qëllim mbylljen e grykave të hapura të minierave, të cilat janë kthyer në pasoja për jetën e njerëzve.

 

“Ne patjetër kemi forcuar autoritetin e kontrollit në miniera, sepse puna në miniera ka edhe aksidente. Pavarësisht se ne duam të shkojë mirë, por nuk duam që këto aksidente  të shfaqen për shkak të mungesës së rregullave manuale. Rritja e sigurisë në punë sjell  natyrisht edhe siguri për jetën e punonjësve. Praktikisht në për herë të parë ne 2013, adresuam disa probleme në minierat e braktisur, përkatësisht në Pogradec ka patur një tragjedi, ku disa banorë humbën jetën. Në zonën e Librazhdit janë mbyllur 84 gryka të hapura minierash. Do të thotë që ne vit për vit do të adresojmë burime financiare  për trajtimin e kësaj çështjeje. Ne do të nxisim industrinë e përpunimit  metalor. Ne për statusin e minatorit jemi duke punuar më të gjitha sindikatat për të bërë një draft, sepse ne duhet të bëjmë një draft të detajuar, në mënyrë që të kemi zgjidhje tërësore. Kemi një draft të konsoliduar. Ky projekt do të bëhet me dije edhe me sindikatat, por pse jo edhe më një interpelancë tjetër.

Leave a Reply

Your email address will not be published.