Ne kushtet kur mbingarkesa ne rrjetin e energjisë shoqërohet edhe me defekte, problemi kryesor janë zonat turistike. Ndonëse jemi ne mes te sezonit veror, duket se problemet ne ndërprerjet e energjisë janë prezente. OSHEE ka vene ne dispozicion numrat e telefonit per çdo zone turistike, me qellim qe ne rast te defekteve, çdo qytetar apo biznes te mund te kontaktojnë me grupet qe ndodhen ne terren. Ne ketë harte janë te gjithë numrat e telefonit përgjatë vijës bregdetare nga Velipoja ne Ksamil. Ne baze te masave te marra nga kompania,  janë ne dispozicion 1800 punonjës shtese, me qellim përballimin e situatës. Paralelisht me ketë situate, OSHEE thotë se është siguruar edhe baza materiale per çdo avari te mundshme.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *