Reparti i Shijakut, në varësi të Ujësjellës Kanalizime Durrës, ka zbuluar një lidhje të paligjshme që është kryer nga një subjekt privat në tubacionin kryesor që furnizon me ujë qytetin e Durrësit dhe Shijakut. Lidhja e paligjshme është kryer nga pronari i një pike mermeri në tubacionin që sapo del nga pusi nr 330 në Fushë Krujë. Pika e mermerit në pronësi të shtetasit Gëzim Rrushi kishte disa vite që kishte kryer lidhjen e paligjshme, duke vjedhur sasi të madhe uji që nuk kalonte në matës. Për këtë kundravajtje grupi i punonjëseve ka mbajtur procesverbalin përkatës, ndërsa dega juridike po harton kërkesë padinë për ndjekje penale ndaj shtetasit të mësipërm. Ujësjellës Kanalizime Durrës ka ndërmarrë një aksion për evidentimin e lidhjeve të paligjshme që janë kryer në rrjetin e ujit të pijshëm në gjithë zonë që mbulohen me këtë shërbim.

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *