Delegacioni i Bashkimit Evropian, nëpërmjet një postimi në twitter bëri të ditur se Raporti përfundimtar i Misionit të Vëzhgimit të Kufizuar të Zgjedhjeve të OSBE / ODIHR mbi zgjedhjet parlamentare të Shqipërisë, të zhvilluara në 25 Prill, konfirmon se zgjedhjet parlamentare ishin përgjithësisht të organizuara mirë nga administrata zgjedhore .

BE shton se  Komisioni Qendror i Zgjedhjeve (KQZ) i reformuar mbikëqyri procesin zgjedhor në një mënyrë transparente, duke kënaqur besimin e palëve të interesuara.

Raporti, shton delegacioni i BE, gjithashtu konfirmon shqetësimet në lidhje me keqpërdorimin e burimeve shtetërore ose funksioneve zyrtare nga partia në pushtet dhe figura të tjera publike.

 

Raporti përfundimtar ofron rekomandime për të përmirësuar më tej kornizën zgjedhore në Shqipëri në përputhje me angazhimet e OSBE-së dhe standardet e tjera ndërkombëtare për zgjedhjet demokratike. Ne inkurajojmë Parlamentin e ri të angazhohet në një dialog konstruktiv për të adresuar rekomandimet si çështje me përparësi në legjislaturën e ardhshme dhe për të përshtatur kornizën ekzistuese ligjore shumë përpara zgjedhjeve të ardhshme. Ne gjithashtu inkurajojmë autoritetet kompetente shqiptare të përfundojnë hetimet dhe procedimet e pazgjidhura ku pretendohet për blerje votash dhe rrjedhje të të dhënave personale.

 

BE bëri të ditur se është i angazhuar për të punuar së bashku me Shqipërinë në adresimin e rekomandimeve të OSBE / ODIHR.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *