Shoqata e Investitorëve te Huaj i drejtohet Komisionit te Veprimtarive Prodhuese, qe te anuloje miratimin e ligjit, qe i detyron ata te bëhen anëtare ne Dhomat e Tregtisë. Ne nje leter te drejtuar këtij komisioni, kompanitë e huaja shprehin keqardhjen qe ky draft, nuk është konsultuar me pare me biznesin. Sipas tyre, ende nuk dihet sa do te jete kuota e anëtarësimit, çfarë roli shtese duhet te luajnë Dhomat e Tregtisë pas miratimit te këtij ligji, si dhe kush do te jene penalitetet ne rast se biznesi, nuk do te anëtarësohet. Per këto pikëpyetje, Shoqata e Investitorëve te huaj i kërkon parlamentit ta ktheje këtë ligj per rishqyrtim.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *