Të gjithë punëtorët do të marrin deri në 200 euro karburant në muaj ndihmë si ndihme e qeverisë për shkak të rritjes së ndjeshme të cmimit të këtij produkti në treg.

 

Punëdhënësi është I autorizuar të bëjë shpërndarjen e kuponave tek punëtoret muaj për muaj, deri në fund të vitit, kur është në fuqi edhe dekreti I qeverisë.

 

Ndihma deri në 200 euro në muaj për karburantin përfshin, naftën, benzinën, gazin dhe mbushjen e makinave elektrike.

 

Të përjashtuar nga ky vendim janë punonjësit e administratës publike.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *