Kryetarja e Parlamentit, Lindita Nikolla se duhet punuar për lehtësimin e masave për pjesëmarrjen në proceset zgjedhore të shqiptarëve që jetojnë jashtë vendit.

 

Në fjalën e saj në konferencën e mbajtur nga KQZ dhe OSBE, Nikolla theksoi se impakti ekonomik dhe fiskal i emigrantëve duhet të plotësohet edhe nga impakti i tyre politik dhe elektoral.

 

“Realizimi i votimit nga jashtë vendit duhet parë edhe në kontekstin e parimeve themelore të trashëgimisë zgjedhore evropiane, të cilat janë udhëharta për të ndërtuar një sistem demokratik: zgjedhje universale, të barabarta, të lira, të fshehta, të drejtpërdrejta.
Duke qëndruar në kontekstin kushtetues, legjislacioni zgjedhor duhet “të pajtojë” të drejtën për të zgjedhur e për t’u zgjedhur me të drejtën e lëvizjes së lirë jashtë vendit. Asnjëra nuk duhet të përjashtojë tjetrën.

Programet qeveritare për mbështetjen e investimeve apo lehtësimin e kthimit virtual a fizik të emigrantëve duhet të vijohen nga masat për lehtësimin e pjesëmarrjes së tyre në proceset politike dhe elektorale. Impakti ekonomik dhe fiskal i emigrantëve duhet të plotësohet edhe nga impakti i tyre politik dhe elektoral. Referuar “Kodit të Praktikave të Mira në Çështjet zgjedhore”, i cili përmban parimet kryesore të sistemeve elektorale evropiane, ndryshimet ligjore në legjislacionin zgjedhor duhet të bëhen të paktën një vit para zgjedhjeve të radhës”, tha ajo.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *