Administrata tatimore ka penalizuar 397 subjekte qe ushtrojnë veprimtarinë e tyre përgjatë zonave turistike. Vlera e penalitetve arrin ne 12.6 milion leke. Bizneset ishin te shtrira ne Durrës dhe Korçe, me konkretisht ne gjirin e Lalzit, Spille, Pogradec, Dardhe dhe Voskopojë. Sipas te dhënave nga tatimet, bizneset nuk lëshonin kupon tatimor dhe per kete shkelje janë kapur me shume se dy here. Gjithashtu jane zbuluar edhe rastet e punësimit te padeklaruar ne tatime, ndërsa malli gjendje ka qene pa fature tatimore.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *