Departamenti për Kufirin dhe Migracionin informon qytetarët se me Italinë, Greqinë dhe Maqedoninë e Veriut nuk ka ndryshim të regjimit kufitar nga ana e tyre. Pra, lejohet hyrja për në Shqipëri, por nuk lejohet hyrja për të gjithë udhëtarët në drejtim të këtyre vendeve, përveç atyre që janë rezidentë apo që kanë ndjekur procedurat me Ministrinë e Jashtme, si përgjatë periudhës së pandemisë.

Në Republikën e Malit të Zi lejohen të hyjnë pa asnjë pengesë dhe kufizim vetëm qytetarët nga shtetet në listën e miratuar nga ana e tyre, shtete të cilat kanë shkallën e rasteve aktive të koronavirusit më pak se 25 për 100 mijë banorë. Pjesë e kësaj listë është edhe Shqipëria.

Për Kosovën lejohen të hyjnë të gjithë shtetasit, por në qoftë se nuk posedojnë konfirmim zyrtar brenda një afati kohor prej 4 ditësh që janë “negativ” me COVID-19, atëherë duhet të plotësojnë formularin përkatës për vetëkarantinim për një periudhë 7-ditore, ndërsa kamionët duhet t’i nënshtrohen procesit të dezinfektimit para se të hyjnë në territorin kosovar.

Ndërkohë, Policia Kufitare ka marrë një sërë masash shtesë edhe në drejtim të parandalimit, evidentimit dhe goditjes së krimeve ndërkufitare, qoftë në pikat e kalimit, ashtu edhe në kufirin e gjelbër dhe atë blu.

I gjithë personeli në pikat e kalimit kufitar është pajisur me maska dhe dezinfektantë për mbrojtjen nga virusi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *