Subscribe

Nata e ndërrimit të viteve shoqërohet edhe me incidente, përplasje automjetesh apo helmime, të cilat shpesh përfundojnë në dyert e spitaleve.

 

Për t’i paraprirë këtyre problemeve, qendra kombëtare e urgjencës mjekësore ka marrë masa.

 

Skender Brataj: Më shumë ambulanca, të stacionuara në zonat me te rrezikshme.

 

Për sa i përket zonave te thella, Brataj thotë që do te jete ne dispozicion edhe helikopteri i urgjencës.

 

Të enjten, flotës së ambulancave ju shtuan 32 mjete të reja, te cilat pritet të përmirësojnë ndjeshëm cilësinë e shërbimit te urgjencës.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *