Prokurori i Përgjithshëm Adriatik Llalla ka sulmuar serish reformën ne drejtësi. Nga Kroacia, ku ka takuar homologun kroat Dinko Cvitan, numri nje i organit te akuzës ka kritikuar paketën kushtetuese per reformën ne drejtësi. Gjate takimit me Prokurorin e Përgjithshëm te Kroacisë, nje prej çështjeve te diskutuara ishte bashkëpunimi në hetimin penal ne lidhje me luftën kundër krimit ekonomik dhe korrupsionit. Pjese e axhendes se Llalles ne Kroaci do te jete edhe takimi me Presidentin e Këshillit të Prokurorisë së Kroacisë dhe me kreun e Prokurorisë Speciale për Antikorrupsionin. Pas miratimit te reformës ne drejtësi keto struktura do te ngrihen edhe ne Shqipëri, por sic theksohet ne njoftimin per shtyp te Prokurorisë se Përgjithshme, paketa kushtetuese parashikon nje këshill me nje shumice te brishte prokuroresh, qe do te drejtohet nga nje person jashtë sistemit; e per ketë arsye Adriatik Llalla ka rezerva per draftin. Sipas Llalles modeli i duhur do te ishte ai kroat, ku Këshilli i Prokurorisë ka 11 anëtarë, 7 prej të cilëve janë prokurorë dhe drejtuesi është po ashtu prokuror. Edhe per strukturën anti-korrupsion Llalla është kundër parashikimeve te bera nga ekspertet shqiptare. Ai gjykon se duhet zgjedhur modeli kroat dhe struktura te jete ne varësi te prokurorit te përgjithshëm e jo një institucion i pavarur.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *