Banka e Shqipërisë ka ne objektivin e saj për vitin 2016 krijimin e nje ligji te posaçëm per bankat e nivelit te dyte ne rast vështirësish financiare.  Ne konferencën e pare te shtypit për kete vit, guvernatori Genti Sejko tha se ky draft është pjese e masave per te përafruar legjislacionin me atë europian. Duke u ndalur ne zhvillimet e brendshme dhe te jashtme ekonomike, Këshilli Mbikëqyrës ka mbajtur te pandryshuar normën baze te interesit ne 1.75%. Sipas guvernatorit Sejko, ekonomia pati nje trajektore pozitive ne 2015, nje tendence kjo, e cila do te vijoje edhe gjate këtij viti. Ndërsa sa i përket  punësimit, ne opinionin e Bankës Qendrore, ai vijon te jete nen nivelin potencial.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *