Subscribe

Te gjithë jemi dëshmitar se shërbimi i trajtimit te ankesave ne zyrat e Operatorit te Shpërndarjes se Energjisë ka nevoje te përmirësohet. Njerëzit ende presin ne radhe, ankesa kërkon dite te trajtohet dhe jo ne te gjitha rastet konsumatori merr zgjidhjen. Kjo praktike pritet  te ndryshoje,  pasi Ministria e  Energjisë dhe OSHEE do te monitoroje nëpërmjet sistemit punonjësin qe merr ankesën, trajtimin e saj si dhe do te nxjerr përgjegjësit nëse ankesa nuk merr përgjigje ne kohe. Fillimisht është menduar qe te kryhet investimi i nevojshëm ne 14 sportele te zyrave te kujdesit ndaj klientit, 4 ne Tirane dhe 10 te tjetra te shpërndara ne te gjithë vendin.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *