Email është adresa që na ndihmon për të zgjidhur dhe kontrolluar shumë gjëra të punës.

 

Të gjithë ju që keni një email të tillë duhet të bëni kujdes dhe të mos përdorni ’emoj’ gjatë shkëmbimeve të në emailin me kolegët.

 

Nëse deri më sot e keni bërë një veprim të tillë, tashmë ju duhet të ndaloni.

 

Përdorimi i fytyrave të qeshura ju bën të dukeni jo në rregull.

 

Studime të ndryshme tregojnë se nëse vendosni emoji në email të punës, ju do dukeni më pak kompentent për ta kryer atë punë.

Leave a Reply

Your email address will not be published.