Në bazë të studimeve të fundit, video-lojërat janë cilësuar si një problem madhor për shëndetin mendor.

 

Sipas rishikimeve të realizuara nga organizata të ndryshme shëndetsore, rezulton se klasifikimi i ‘çrregullimit të video-lojërave’ si fenomen i veçantë do të shërbej si qëllim i shëndetit publik për të gjitha shtetet.

 

Klasifikimi i përdorimit të video-lorjave si problem të shëndetit mendor është bërë në bazë të dëshmive shkencore të realizuar nga organizata të posaçme në Angli.

 

Gjithashtu duhet të theksohet se vetëm një pjesë e përdoruesve mund të jenë prekur nga ky fenomen. Ndaj është e nevojshme që prindërit të bëjnë kujdes në lidhje me këto përdorime nga fëmijët e tyre.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *