Pas situatës së krijuar në “Albcontrol” që çoi në bllokimin e aeroportit “Nënë Tereza”, presidenti Meta i është drejtuar Kontrollit të Lartë të Shtetit për të kryer një auditim të plotë në këtë kompani.

 

Në letrën e tij, Meta nënvizon se sipas të dhënave të bëra publike, të gjitha masat e marra nga “Albcontrol”, nuk përkojnë me realitetin financiar të kompanisë dhe as justifikohet nga situata e krijuar për shkak të pandemisë.

 

Për këtë arsye, Meta kërkon që të kryhet një auditim i plotë mbi mënyrën e menaxhimit të kësaj shoqërie; përdorimin e fondeve publike; si dhe çdo aspekt tjetër që paraqet rrezik për veprimtarinë e sigurt dhe funksionimin normal e të qëndrueshëm të “Albcontrol”.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.