Ndonëse në një krizë ekonomike për shkak të pandemisë, kërkesa për pasuri të patundshme ka njohur rritje. Diçka e tillë u pohua nga Brunilda Isaj nga Shoqata e Mikrofinancës në “E-ZONE” në “Vizion Plus”, me gazetaren Rajmonda Lajthia.

 

“Rritja e depozitave të individëve në banka pësoi një nivel të papësuar më përpara sepse pati një rekord rreth 8% nga viti në vit dhe u shtua shumë kërkesa për pasuri të patundshme. Këto janë kundër rrymës, por është e lidhur drejtpërdrejt me perceptimin psikologjik të konsumatorit karshi sistemit dhe zhvillimeve të mëpasshme. Konsumi nuk pati të njëjtin trend, kurse pasuria e patudnshme, nevoja për tyë investuar diku fondet likuide dhe për të pasur diçka të qëndrueshme, u pasqyrua aty. Ishte një fenomen që u regjistrua dhe shitjet e banesave patën një rritje të konsiderueshme.”

 

Rritje të ndjeshme, shpjegoi ajo, pësoi edhe kredia hipotekare dhe këtë e shpjegon edhe me faktin se është shtyrë afati për shlyerjen e saj.

 

“Normat e interesit luajnë një rol të rëndësishëm, por edhe shtyrja e afateve. Në fillim i kemi pasur 20 vjet, sot i kemi deri edhe në 30 vjet. Kështu prodhohet një këst i përballueshëm dhe rrit edhe kërkesën.”

 

Një arsye pse shqiptarët preferojnë të investojnë në prona të patundshme, edhe pse me kredi hipotekare, është sepse ato i lëshojnë më pas me qira. Në këtë mënyrë, kredia vetëshlyhet.

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *