Lehtësohen procedurat për qytetarët që kanë probleme me mjekun e familjes

 

Qytetarët të cilët nuk kanë një mjek familje apo për ata, që kërkojnë ta ndryshojnë mjekun e familjes, tashmë janë në dispozicion dy shërbime të reja online në e-Albania.

 

Ishte vetë Drejtoresha e Agjencisë Kombëtare të Shoqërisë së Informacionit, Mirlinda Karçanaj, që bëri publik lajmin përmes një videoje të publikuar në rrjetin social Facebook:

 

“e-Albania i vjen në ndihmë edhe qytetarëve, që nuk e kanë ende një mjek familje, ashtu sikurse atyre, që kërkojnë ta ndryshojnë mjekun e tyre, përmes dy shërbimeve të reja online në e-Albania: ‘Aplikim për regjistrimin pranë mjekut të familjes’; ‘Aplikim për ndryshimin e mjekut të familjes’”.

 

Karçanaj informon gjithashtu qytetarët të bëjnë kujdes, duke i kujtuar një nga kushtet, që duhet të përmbushin gjatë aplikimit online.

 

“Çdo qytetar ka të drejtë të përzgjedhë vetëm një mjek, si dhe të ndryshojë mjekun e familjes vetëm brenda mjekëve të Qendrës Shëndetësore të njësisë administrative, ku ka vendbanimin e përhershëm!” shkruan në statusin e saj drejtoresha e AKSHI-t, ndërsa videoja shoqëruese shpjegon hap pas hapi procedurën, që qytetarët duhet të ndjekin për t’u regjistruar pranë mjekut të familjes, apo për ta ndyshuar atë.

 

Me herët, drejtoresha Mirlinda Karçanaj, informoi qytetarët se përmes e-Albania, do të mësojnë, për herë të parë, në kohë reale se cili është mjeku i tyre i familjes dhe numri përkatës i celularit, sipas adresës së vendbanimit.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *