Subscribe

Dalja e Britanisë nga Bashkimi Europian, duket se do te shoqërohet me një periudhe paralize, ne aspektin ekonomik. Edhe pse nuk kemi një lidhje te forte tregtare me këtë vend, Shqipëria do te infektohet nga ky vendim i britanikeve, ne një ngadalësim te rimëkëmbjes ekonomike. Ky fakt, do te vijE si pasoje edhe e pasigurisë, qe do te shkaktoje dalja e saj nga Eurozona. Edhe pse shkëmbimet tregtare mes dy vendeve janë modeste, ekspertet janë te mendimit se dalja e Britanisë, nuk do te ketë efekt te menjëhershme, por do te fillojnë te ndihen ne 2 apo tre vite te ardhshme. Ndërsa ne skenarët optimiste, ka zëra se mund te ketë edhe efekte pozitive. Me te shqetësuar nga kjo situate janë vendet evropiane, te cilat kane nje volum tregtar te larte me Britaninë.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *