Shqipëria renditet nder 20 vendet me sistemin me problematik te drejtësisë ne bote. Ne raportin e fundit global mbi teknologjinë e informacionit te Forumit Ekonomik Botëror, theksohet se sistemi i drejtësisë ne vendin tone, nuk është eficent dhe shkakton kosto te larta per biznesin. Raporti merr ne shqyrtim 139 ekonomi me tregues pavarësinë, efektivitetin ne zgjidhjen e konflikteve tregtare dhe ne sfidimin e institucioneve publike. Persa i përket pavarësisë se sistemit gjyqësor, vendi ynë pozicionohet i 119-i. Sistem me pak te pavarur ne rajon ka vetëm Serbia, ndërsa vendet e tjera ne Ballkan renditen me lart.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *