Individët, por edhe bizneset kredimarrës, janë ende në vështirësi financiare, duke mos paguar në kohë këstet mujore të kredisë.

 

Për këtë arsye Këshilli Mbikqyrës i BSH shtyu deri në 31 mars 2021 afatin për të ristrukturar kreditë për klientët me probleme financiare.

Sekretari i Shoqatës së Bankave tha në “E-ZONE” se bizneset mbajnë peshën kryesore të kredive, për rrjedhojë ata kanë problemet më të mëdha.

 

“Individët janë më korrekt në pagesa. Disa vonesa janë konstatuar tek ata që kanë marrë kredi kosnumatore pa kolateral. Ndërsa kredia për shtëpi është produkti më I mirë në treg, pasi individët kanë paguar këstet rregullisht. Problemi është tek bzineset që kanë peshën më të mëdhe, sic janë eksportuesit, ata që kanë investuar në turizëm si dhe nën degët e tyre pasi efekti është zinxhir”, thotë Spiro Brumbulli.

 

Shtyrja e këtij afati është një frymëmarrje që i jepet edhe bankës, por edhe kredimarrësit, për të arritur një marrëveshje të re me bankën për të riparë kushtet e kredisë në varësi të gjendjes financiare të klientit.

 

Sipas sistemit bankar, ditët më të këqija ekonomike i kemi lënë pas, ndërsa 2021 do të jetë viti i rimëkëmbjes. Por sfidat mbeten. Edhe pse vaksinimi shënon fillimin e fundit të pandemisë, sërish ne do të duhet të bashkëjetojmë me të edhe për disa kohë.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *