Katër bankat kryesore në vend do të hetohen nga Autoriteti i Konkurrencës. Hetimi do të shtrihet nga viti 2016 deri në fund të 2018 dhe do të verifikohet nëse mes tyre ka dëmtuar konkurrencën në kurriz të konsumatorëve.

 

Autoritetet do ta përqendrojë punën në aspektin e produkteve bankare që ofrohen lidhur me komisionet që ato aplikojnë por edhe në shtrirjen e tyre gjeografike.

 

Konkurrenca ka evidentuar se katër bankat që mbajnë dhe peshën kryesore të tregut kanë pasur fitime të larta në vitet 2016-2017, ndërsa kanë rritur shkallën e përdorimit të depozitave për të gjeneruar më shume para. Fitimet kanë ardhur si pasojë normave të ulëta të interesit për depozita dhe të larta për kreditë, si dhe kane vendosur komisione të larta për transferta parash.

 

Këto janë disa fakte që për autorin përbëjnë dyshime për marrëveshje të ndaluar.

 

Duke ju referuar vendimit për nisje të hetimit, evidentohet se komisionet që aplikojnë bankat për llogaritë rrjedhëse janë pothuajse të njëjta, kurse normat e interesit janë shumë të ulëta, çka sipas konkurrencës mund ti ketë sjelle dem tregut.

 

Nga ana tjetër, depozitat pa afat, disa banka i ofrojnë me interesa shumë të ulëta, disa të tjera nuk aplikojnë interesa, ndërsa disa kompani të tjera i kanë disa herë më të larta se bankat nën hetim. Situata është e ngjashme edhe në depozitat me afat, pasi aplikimi i interesave që vendosin bankat si për individët ashtu edhe për biznesin në pjesën më të madhe janë të njëjta për çdo monedhë.

 

Objekt hetimi do të jenë edhe komisionet që aplikohen për overdraftet, që nuk kanë ndryshuar gjatë viteve te fundit. Situata është e njëjtë edhe për kredinë konsumatore apo edhe atë hipotekore interesat nuk kanë ndryshuar ndër vite. Për këto arsye autoriteti vendosi të nisë këtë hetim.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *