Partia demokratike humbi përfundimisht betejën kundër zgjedhjeve lokale te 30 qershorit 2019, te vetëm zgjedhje që janë bojkotuar ndonjëherë nga opozita në 3 dekadat e fundit.

Pas kërkesës së gjykatës kushtetuese ekspertët e komisionit të Venecias kanë bërë  të qartë dy moment; e para presidenti I republikës nuk kishte të drejtë të shtynte datën e zgjedhjeve dhe e dyta vendimi I disa partive për të bojkotuar zgjedhjet nuk mund të çojë në shtyrjen e tyre .

 

OPINIONI I KOMISIONIT TE VENECIAS

“Si përfundim, parimet e periodicitetit të zgjedhjeve dhe të pluralizmit politik nuk kanë gjasa të konfliktohen në vetvete njëra me tjetrën, pasi ato shprehen në lloje shumë të ndryshme rregullash. Pluralizmi mund të jetë një qëllim legjitim për të ndërhyrë në periodicitet, por që ai synim të mbizotërojë, ndërhyrja duhet të ketë bazë ligjore dhe të jetë proporcionale. Parlamenti ka një marzh të gjerë vlerësimi për të vendosur për sigurimin e një baze ligjore për shtyrjen e zgjedhjeve; në mungesë të një baze të tillë, Gjykata Kushtetuese mund ta konsiderojë shtyrjen si antikushtetuese.”

 

Nesër paradite pritet që ky opinion të miratohet zyrtarisht në mbledhjen e komisionit të Venecias dhe e pas do ti dërgohet gjykatës kushtetuese. Vendimi final për ligjshmërinë e zgjedhjeve lokale është në dorën e gjyqtarëve kushtetuese, por duke u nisur nga opinion I ekspertëve të Venecias, mund të themi që sot, që padia e partisë demokratike do të rrëzohet dhe partia socialiste do të vazhdojë të drejtojë 60 bashkitë e vendit

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.