Gjykata Administrative i ka dhënë të drejtë Autoritetit të Konkurrencës, i cili ka gjobitur shoqërinë EKMA Albania, që administron tregun ushqimor  të shumicës në Tiranë, me një vlerë prej 420 mijë dollarë.

 

Lënia në fuqi e këtij penaliteti nga ana e gjykatës është mbështetur në fakte dhe prova që autoriteti ka paraqitur ndaj kompanisë.

 

Gjatë vitit 2018, konkurrenca ndërmori një hetim në këtë treg, nga ky rezultoi se kompania ka abuzuar me tarifat e qirave për tregtarët si dhe me tarifimin e energjisë elektrike dhe ujit.

 

Sipas gjetjeve të hetimit rezultoi se shoqëria aplikonte tarifa të ndryshme energjie dhe uji, nga ato të miratuara nga institucionet përkatëse, një fakt ky tërësisht abuziv.

 

Problemet vijonin edhe me nivelin e lartë çmimit për dhënien me qira të ambienteve. Ky fakt ka bërë që kompania të kishte norma shumë të larta fitimi, para këto që rënduan xhepin e qytetarëve, pasi çdo kosto reflektohej në çmim.

 

Tregtarët nuk kanë alternative tjetër për shitjen e produkteve të tyre, pasi ky treg funksionin në kushtet e monopolit.

 

Ndaj pas këtij vendimi i takon qeverisë dhe bashkisë të ndërmarrin nisma për hapjen e tregjeve të reja të shumicës në Tiranë.

 

Mbi këto fakte autoriteti vendosi të gjobisë kompaninë me 5 % të xhiros vjetore. Ky vendim u ankimua në gjykatë. Shkalla e parë i dha të drejtë autoriteti në këtë vendimmarrje, ndërsa mbetet për tu parë nëse ai do të ankimohet në apel.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *