Te shumte jane ato biznese qe nuk jane klasifikuara nga administrata tatimore per te perfituar nga paketa e dyte e ndihmes. Te gjthe ata qe pretedojne se plotesojne kriteret, mund te ankohen.

Tatimet thone se si hap i pare eshte plotesimi i formularit te ankeses i cili gjendet ne faqen zyrtare te Tatimeve. Tatimpaguesi në ankesën e tij duhet të shprehë qartazi problematikën si dhe të vendosë ID e punonjësve për të cilët pretendon se nuk janë përfshirë në kërkesën për ndihmë financiare 2, të paraplotësuar me të dhënat e individëve potencialisht përfitues.

Është e rëndësishme që ankesa e dërguar nga individët duhet të përmbajë nipt-in e subjektit në të cilin është i punësuar dhe ka aplikuar, numrin identifikues përkatës të individit si dhe të dhëna të tjera të kërkuara në formular.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *