Pavarësisht rënies së interesit për depozitat, qytetarët kanë vijuar tendencën e tyre drejt kursimit edhe përgjatë gjithë vitit 2015-të. Kreu i Agjencisë së Sigurimit të Depozitave tha përpara Komisionit të Ekonomisë se në total kursimet janë rritur me 2.3% në bazë vjetore.
Ganci Mamani u shpreh se sistemi bankar shqiptar është i mbrojtur dhe se 96% e qytetarëve që kanë para në bankat tona janë të sigurta, pasi edhe në rastin e falimentit, mund t’i marrin mbrapsht nga Agjencia e Sigurimit të Depozitave.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *