Subscribe

Provimet e Maturës Shtetërore do t’i rikthehen skemës së përdorur para dy viteve përsa i përket strukturës. Niveli i vështirësisë do të jetë mesatar, ndërsa pragu i kalueshmërisë do të jetë 25% i pikëve totale.

 

REZANA VRAPI

DREJTUESE E QENDRES SE SHERBIMEVE ARSIMORE

Do të jetë një test i natyrës së përzier, ku do të jenë rreth 20 pyetje me alternativa dhe pjesa tjetër do të jenë pyetje me zhvillim. Në lëndën e Gjuhës Shqipe dhe Letërsisë dhe për lëndët e huaja, pastaj është edhe pyetja ese qe ka edhe numrin më të madh të pikëve. 40 për qind e testit do të jetë në nivelin e parë, po aq ka edhe niveli i dytë, ndërsa niveli i tretë ka 20 për qind.

 

Hartuesit e testeve do të marrin në konsideratë edhe faktin që një pjesë e mësimeve gjatë  këtij viti janë kryer online dhe për këtë arsye fokusi do të jetë te konceptet më thelbësore.

 

“Fokusi i pyetjeve, fokusi asaj që do të mbulojnë pyetjet, do të jenë më tepër koncepte të përgjithshme, të cilat janë bërë shumë më tepër, sigurisht në vitin e parë, por që janë një lloj rimarrje në një nivel pak më të lartë edhe nga 9-vjeçarja.”

 

Vlerësimi elektronik do të aplikohet edhe këtë vit te pyetjet me alternativa.

 

“Sigurisht pyetjet me alternativa do të vazhdojnë të korigjohen në mënyrë digjitale në zyrat tona. Eshtë e gjithë teknologjia e mundur që ato mos të korrigjohen në mënyrë manuale, por për pyetjet e hapura do të korrigjohen manualisht nga korrigjues tashmë të certifikuar.”

 

Qendra e Shërbimeve Arsimore njofton se maturantët mund të plotësojnë formularin A1/A1Z deri në fund të kësaj jave. Provimi i parë shtetëror do të jetë ai i Gjuhës së Huaj më datën 3 qershor, ndërsa Gjuha Shqipe, Matematika dhe lënda me zgjedhje do të zhvillohen përkatësisht në datat 7, 11 dhe 15 qershor.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *