Subscribe

Auoriteti i Mediave Audiovizive mbështet nismën e Ministrisë së Mbrojtjes për t’u ardhur në ndihmë banorëve në zonat e përmbytura.

Përmes një njoftimi, sipas kërkesës së Ministrisë së Mbrojtjes, AMA bën publikë edhe numrat e llogarive bankare për të gjithë ata që dëshirojnë të kontribuojnë në ndihmë të familjeve të dëmtuara.

Ditët e fundit, disa rajone të Shqipërisë janë përballur me një mot të keq, ku nga sasia dhe intensiteti i pazakontë i rreshjeve të shiut janë shkaktuar përmbytje me pasoja të rënda në banesat dhe pronat e qytetarëve, në godina dhe territore publike, sipërfaqe të mbjella etj. Struktura të autoritetet qendrore dhe vendore, vetë anëtarët e komuniteteve të prekura drejtpërdrejt, shoqata joqeveritare dhe grupime vullnetare vijojnë mbështetjen për të bërë gjithçka që të sigurohet jeta e familjarëve të rrezikuar, të minimizohen dëmet dhe efektet në këtë situatë të vështirë, për t’ju rikthyer sa më pare normalitetit.

Në kuadër të rritjes së efiçencës dhe prezencës në kohën dhe vendin e duhur të autoriteteve të përballimit dhe emergjencave civile, Ministria e Mbrojtjes së Republikës së Shqipërisë ka kërkuar mbështetjen dhe bashkëpunimin e Autoritetit të Mediave Audiovizive, AMA, për publikimin e një spoti/njoftimi televiziv pa pagesë në të gjithë mediat vizive. Qëllimi është për njohjen e publikut me numrat e llogarive bankare të vëna të dispozicion të të gjithë të interesuarve që dëshirojnë të kontribuojnë financiarisht në përballimin e fatkeqësie natyrore ose emergjence civile.

Ministria e Mbrojtjes ka njoftuar numrat e llogarive “Kontribute vullnetare, emergjenca” në disa banka të nivelit të dytë, të cilat janë:

 

Banka Credins

IBAN ne ALL (Lek):      AL29 2121 1016 0000 0000 0030 0001

IBAN ne EUR :             AL72 2121 1016 0000 0000 0030 0003

IBAN ne USD:              AL02 2121 1016 0000 0000 0030 0002

 

Banka Raiffeisen

IBAN ne ALL (Lek):      AL38 2021 1013 0000 0000 0015 7945

IBAN ne EUR :             AL85 2021 1013 0000 0000 0115 7945
IBAN ne USD:              AL35 2021 1013 0000 0000 0215 7945

Banka ProCredit

IBAN ne ALL (Lek):      10-86135000-01

IBAN ne EUR :             10-86135001-02

IBAN ne USD:              10-86135002-03

 

Banka Kombetare Tregtare

IBAN ne ALL (Lek):        AL44 2051 1014 3288 86CL TJCL ALLA

IBAN ne EUR :               AL11 2051 1014 3288 86CL TJCF EURA

IBAN ne USD:                AL55 2051 1014 3288 86CL TJCF USDA

 

Tirana Bank

IBAN ne ALL (Lek):      AL47 2061 1183 0000 0108 2000 0011

IBAN ne EUR               AL20 2061 1183 0000 0108 2000 0012

IBAN ne USD               AL74 2061 1183 0000 0108 2000 0010

 

Intesa SanPaolo

IBAN ne ALL (Lek):      AL37 2081 1008 0000 0020 2453 0701

IBAN ne EURO             AL10 2081 1008 0000 0020 2453 0702

IBAN ne USD               AL80 2081 1008 0000 0020 2453 0703

 

Union Bank

IBAN ne ALL (Lek):      AL50 2141 1209 0111 1009 2516 0413

IBAN ne EURO              AL40 2141 1209 0111 1009 2525 0221

IBAN ne USD                 AL66 2141 1209 0111 1009 2525 0141

 

Societe Generale Albania

IBAN ne ALL (Lek):      AL86 2131 1013 0000 0000 0084 1534

IBAN ne EURO             AL32 2131 1013 0000 0000 0084 1536

IBAN ne USD               AL05 2131 1013 0000 0000 0084 1537

 

Banka credit Agricole

IBAN ne ALL (Lek):      AL38 2101 1012 0000 0000 0003 8968

IBAN ne EURO             AL21 2101 1012 0000 0000 0007 1963

IBAN ne USD               AL38 2101 1012 0000 0000 0004 8280

 

Banka NBG

IBAN ne ALL (Lek):      AL43 9011 1013 0022 0997 1000 0018

IBAN ne EURO             AL76 9011 1013 0022 0997 1001 6011

IBAN ne USD               AL20 9011 1013 0022 0997 1000 1014

 

Veneto Banka

11 655 EURO/USD /ALL

IBAN                        AL84 2041 1017 0000 0000 0001 1655

 

Banka e Bashkuar e Shqiperise (UBA)

IBAN ne ALL (Lek)       AL60 2031 1003 2010 1520 1101 0928

IBAN ne EURO             AL71 2031 1003 2010 1490 1101 0929

IBAN ne USD               AL88 2031 1003 2010 1400 1101 0929

 

Ky spot/njoftim i Ministrisë së Mbrojtjes do të emetohet pa shpërblim nga subjektet audiovizive kombëtare, rajonale dhe lokale, bazuar në rregulloren “Për transmetimin pa shpërblim të informacioneve, mesazheve dhe njoftimeve me interes të lartë për publikun e gjerë”, miratuar me vendim të AMA nr. 76 datë 04.04.2016, referuar nenit 5 dhe 6 të saj.

Ju falenderojme per bashkepunimin,

 AUTORITETI I MEDIAVE AUDIOVIZIVE

Leave a Reply

Your email address will not be published.