Qeveria ende nuk ka dhënë asnjë alternativë, se si do të zgjidhet çështja e të vetmes rafineri që prodhon naftën në vend: Armo. Vizion Plus ka mësuar se deri tani grupi i punës, i udhëhequr nga zv/Ministri i Ekonomisë, Ervin Mete, ka çuar disa propozime, por asnjëra nuk është miratuar për shkak të kompleksitetit të çështjes. Por në kohën që situata sa vjen dhe shkon drejt degradimit, presioni për të marrë një vendim për Armo-n bëhet më i madh. Alternativa që do të propozojë ministria e Energjisë, është në mbrojtje të interesave të kompanisë dhe rikthimit të aksioneve shtetit. Kjo në fakt është kundërshtuar nga Ministria e Financave e cila është e interesuar që vetë të mbledhë 60 milion dollarët e detyrimeve që Armo ka në tatime dhe dogana. Vizion Plus ka arritur të sigurojë dokumentet, të cilat japin një zgjidhje, e cila nuk është bërë më parë në Shqipëri. Fillimisht kërkohet të bihet dakord me pronarin e Armo-s, i cili ndodhet në burg në Azerbajxhan, e më pas të falet detyrimi fiskal që ka rafineria. Pjesa e kredive të pakthyera që Armo ka në banka, vlera e të cilave arrin në 207 milion euro propozohet që të zgjidhet me një mënyrë të re: përmes lehtësimit sasior. Forma Quentative Easing, thotë dokumenti është një variant që është ndjekur në SHBA dhe vendet europiane për të shpëtuar nga kriza sektorë strategjikë.

Nje politike e pazbatuar ende ne Ballkan, por ne Europe dhe SHBA ka patur nje përdorim te madh qe pas krizes financiare te vitit 2008 është Quantitative Easing. Ne vitin 2014 SHBA e mbylli kete program me sukses.

Ne përshtatje me te edhe politika e BSH mund te orientohet te shesë bono, rrit normën e interesit dhe investon te industria.

E megjithatë kjo formë ende nuk është vendosur pasi hap debate se kompania nuk është prekur nga kriza por nga mungesa e përgjegjësisë së pronarëve të saj. Administratori i shoqërisë nuk ka ardhur në asnjë mbledhje të bordit të Armo-s, ndërkohë që për 2015-ën nuk është dorëzuar asnjë bilanc në tatime. Për këtë tatimet kanë vendosur një gjobë. Por përveç Armo-s edhe firma që ka marrë me qira një pjesë të asteve të saj është zyrtarisht në faliment, por Drejtoria e Tatimeve, nuk ka marrë asnjë hap për të ndjekur këto procedura. Raportet financiare mbi likuiditetin, kapitalin, aktivet dhe ardhshmërinë financiare tregojnë se shoqëria eshte ne nje vështirësi te përhershme per likuiditete dhe nese nuk kryen nje qarkullim me te madh te inventarit te saj, si dhe te rriti efektivitetin per mbledhjen e borxheve te saj nuk do te arrije te paguaje edhe per periudhën ne vijim furnitorët dhe detyrimet afatshkurtra. Ne fjale te tjera shoqëria eshte nen nje risk te vazhdueshëm per pagimin e detyrimeve tatimore periodike dhe detyrime te prapambetura duke përbëre nje rrezik per faliment per vitin e ardhshëm.

Në 23 mars një kompani përmbarimore do të nxjerrë sërish në shtije një pjesë të Aseteve të Armo-s, këtë herë me gjysmë çmimi, pasi ne ankandin e parë nuk kishte asnjë të interesuar. Me sa duket edhe ankandi i ardhshëm do të dështojë, pasi statusi i shoqërisë është mjaft i komplikuar. Në momentin që është bërë privatizimi, Armo është shitur sëbashku me nënstacionin e energjisë dhe ujësjellësin, ndaj çdo vendim që mund të merret për mbylljen e saj rrezikon mirëqenien e gjithë zonës.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *