Kontrolli i Lartë i Shtetit ka kallëzuar penalisht drejtuesen e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve Lefterie Luzin. Në padinë e depozituar pranë Prokurorisë, KLSH argumenton se janë gjetur shkelje në vitin 2013, gjatë zbatimit të projektit pilot në Tiranë dhe Fier, për votimin dhe numërimin elektronik. KLSH mendon se KQZ ka shkelur ligjin, pasi ka favorizuar kompaninë spanjolle Indra Sistem SA, e cila ishte kontraktuar për zbatimin e projektit pilot. Demi i llogaritur arrin ne rreth 1 milionë euro.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *