Ministri Klosi prezantoi këtë të premte draftin e parë të projektligjit të ri të pyjeve.

 

Në një dëgjesë publike me ekspertë mjedisorë, inxhinierë pyjesh, pedagogë të fakultetit të Pyjeve dhe grupe të tjera interesi, Klosi tha se projektligji I trajton pyjet si pasuri të përbashkët me qëllim prioritar zhvillimin rural.

 

“Së pari, ky pr/ligj përafron legjislacionin shqiptar me atë të BE-së për pyjet; Krijon një skeme licencimi për importin e drurit në Komunitetin Europian dhe mbi detyrimet e operatorëve që vendosin lëndë/produkte druri në treg. Pr/ligji përforcon statusin e pyjeve si një pasuri me vlera kombëtare dhe si kontribues të çmuar në zhvillimin e qëndrueshëm ekonomik dhe social të vendit. Ai parashikon gjithashtu të drejtën e përdorimit të fondit pyjor dhe të gëzimit të fruteve që rrjedhin prej tij, nga personat që u janë dhënë në përdorim pjesë të fondit pyjor, në masën që kanë nevojë për vete dhe për familjet e tyre. Familjeve dhe komuniteteve në zonat rurale u njihet e drejta e përdorimit të sipërfaqeve të fondit pyjor në afërsi të fshatit. Në kuadër të politikave sociale për zbutjen e varfërisë, shtrohet ideja e dhënies të së drejtës së shitjes së materialit drusor të vjelë nga fondi pyjor për familjet në nevojë që përfitojnë ndihmë ekonomike”, tha ministri Klosi.

 

Drafti parashikon gjithashtu krijimin për herë të parë të Agjencisë Shtetërore të Pyjeve si një institucion i ri nën varësinë e Ministrisë së Mjedisit. Sipas Klosit, mes të tjerave parashikohet edhe përshkallëzim I dënimeve dhe gjobave si për kompanitë që operojnë në këtë sektor ashtu dhe për punonjësit.

 

“Ky projektligj i hap rrugën shfrytëzimit të rolit të strukturave komunitare në fshat për përdorimin e qëndrueshëm të pyjeve në fshat, me qëllim zhvillimin e zonave rurale. Përmes tij, organizohet Sistemi i Dijes mbi Pyjet; Fuqizohet roli i institucioneve të arsimit të lartë dhe profesional për ekspertiza shkencore në fushën e pyjeve; Parashikohet përfshirja në kurrikula të informacioneve mbi pyjet dhe rëndësinë e shfrytëzimit të tyre për të prodhuar ekonomi. Dhe një ndryshim i rëndësishëm që vjen në këtë pr/ligj që prezantojmë sot është përshkallëzimi i dënimeve dhe masave ndaj kundërvajtësve, si: Pezullim/bllokim të aktivitetit, heqjen e licences, sekuestrimin dhe gjoba ndaj punonjësve të institucioneve në rast shkeljesh/moszbatimi të përgjegjësive ligjore”, tha ministri Klosi.

Projektligji do të kaloj së shpejti në Kuvend ku do të diskutohet në komisionet përkatëse e më pas të miratohet në seance plenare.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *