Aksesi në internetit përmes pajisjeve celulare në mbarë botën ka kaluar lidhjen tradicionale përmes kompjuterëve desktop. Telegraf citon rezultatet e raportit të StatCounter për muajin Tetor 2016, sipas të cilave rezulton se 51.2 % e përdorimit të internetit është kryer me anë të pajisjeve mobile, në krahasim me vetëm 48.7 % nga ato desktop. Rezultatet janë përmbysur në mënyrë dramatike në vendet aziatike si Kina me 54,63% të aksesit në internet nga aparatet celularë, Japonia me 76,02 %, Hong Kongu me 65,87 % dhe Tajvani me 59,91 %. Këto, shkruan Telegraf, janë dhe vendet që kanë adoptuar shumë më shpejt teknologjinë e re të pajisjeve të lëvizshme. Ndërkohë, në Britaninë e Madhe, aksesimi i internetit nga kompjuterët tradicionalë ende mbizotëron me 55.6 %, ndërsa në SHBA, ky përdorim nga pajisjet desktop arrinte në 58%.

Si paraqitet situata në Shqipëri?

Në një anketim për audiencën i realizuar nga Departamenti i Gazetarisë dhe i Komunikimit në UT, në tetor të vitit 2015, rezulton se pjesa dërmuese e internautëve shqiptarë, rreth 65 % hyn në internet nëpërmjet telefonisë celulare dhe vetëm 35 % nëpërmjet PC desktop. Sipas të njëjtit anketim “përqindja e audiencës që konsumon më shumë se katër orë në ditë televizion arrin në 25.62 %, kurse përqindja e përdoruesve që konsumojnë në shumë se katër orë në ditë në celular shkon në 44.78 %. Arsyeja? Natyrisht janë shumë arsye, por diferencën më të madhe e bën shkalla e lartë e mobilitetit të informacionit të ofruar nga Smartphone.

Në një analizë me titull “Videoja e televizionit dhe sfida e mobilitetit”, Profesor Rrapo Zguri nga Departamenti i Gazetarisë dhe i Komunikimit në UT, shkruan se “një nga përparësitë e videos së internetit në krahasim me videon e televizionit është pikërisht shkalla e lartë e mobilitetit të saj. Ashtu si edhe për modalitetet e tjera të komunikimit, edhe për videon, kërkesa për ta patur atë me vete, kurdo dhe kudo që të ndodhesh, ka ardhur në rritje…” Dhe videon kudo dhe kurdo, – përfundon ai, mund ta ofrojnë vetëm pajisjet mobile.

 

Interneti

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *