Presidenti Ilir Meta ka njoftuar se në datë 3 dhjetor do të organizojë procedurën për hedhjen e shortit për zgjedhjen e anëtarëve të Këshillit të Emërimeve në Drejtësi (KED) që do të funksionojë përgjatë vitit 2022.

Presidenti i Republikës organizon hedhjen e shortit për zgjedhjen e anëtarëve të Këshillit të Emërimeve në Drejtësi (KED) në datë 3 dhjetor 2021, ora 11:00
PresidentiiRepublikës, nëmbështetjetë:
– nenit 149/d, pika 3, tëKushtetutëssëRepublikëssëShqipërisë;
– nenit 221 tëligjit nr. 115/2016 “Përorganet e qeverisjessësistemittëdrejtësisë”, tëndryshuar;

me Vendiminnr.419,datë 24.11.2021, kavendosurqë:
Ditën e premte, datë 3dhjetor 2021, ora 11:00, nësallën “Skënderbej”, nëInstitucionin ePresidentittëRepublikës, me adresëBulevardi “Dëshmorët e Kombit”, nr. 1 Tiranë, do tëhidhetshortipërzgjedhjen e anëtarëvetëKëshillittëEmërimevenëDrejtësi, icili do tëfunksionojëpërgjatëvitit 2022.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *