Subscribe

 

Shqipëria ka nje mungese koordinimi te institucioneve ne fushën e turizmit dhe kjo ndjehet qe ne zbatimin e ligjeve qe i bëjmë vete. Kjo denoncohet nga Auron Tare qe drejton Agjencinë Kombëtare te Bregdetit dhe i referohet ligjit per udhërrëfyesit turistike.

 

Sipas Tares ky nuk është i vetmi shembull i mungesës se koordinimit te institucioneve, pasi turizmi vuan nga mungesa e politikave konkrete mbrojtëse.

 

Por Tare verifikon edhe probleme nga me te çuditshmet qe hasen ne turizmin tone dhe qe shumëkujt ndoshta nuk i bien ne sy.

 

Auron Tare qe drejton Agjencinë Kombëtare te Turizmit thotë se shpërndarja e ketij sektori ne disa institucione sjell kete zhvillimi jo te qëndrueshëm dhe zgjidhja sipas tij, do te ishte nje resort i vetëm per turizmin ne qeverinë shqiptare.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *