Shoqatat per Mbrojtjen e Tregut dhe Tregtareve kane dorëzuar zyrtarisht kërkesën ne Gjykatën Kushtetuese per te shfuqizuar 11 nene te Kodit Penal, te cilat parashikojnë deri ne 10 vite burg për bizneset qe bëjnë evazion fiskal, por edhe për shitësit qe nuk lëshojnë kupon tatimor. Argumenti kryesor i shoqatës është se ligji sjell efekte te pariparueshme ekonomike dhe bie ndesh me tre parime kushtetuese: atë te proporcionalitetit, pasi burg parashikohet për te gjithë, pavarësisht vlerës se shkeljes. Sipas tyre cenohet edhe  parimi i sigurisë juridike, dhe koncepti i masave administrative, te cilat nuk mund te ngatërrohen me ndëshkime penale. Ndërsa nje dite me pare edhe Dhoma e Tregtisë ka bashkangjitur ne Kushtetuese nje tjetër kërkese per te shfuqizuar ligjin e supergjobave.

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *