Pas disa vitesh do te kenë klinikat e tyre dentare, por aktualisht nuk jane ne gjendje te marrin provimet. Behet fjale per studentet qe hynë ne fakultet shtetërore, kryesisht te mjekësisë pas mbylljes se shkollave te larte private. Stomatologjia ishte fakulteti qe pati me shume pranime, 110 studente. Edhe pse studentet u kthyen 1 apo dy vite pas për shkak te mospërputhjes se programit, sot as gjysma e tyre nuk kane arritur te kalojnë ne lendet baze. Rekordin e shënon lënda baze e anatomisë dhe ajo e biostatistikes ku kalueshmëria është zero. Dekani i fakultetit te stomatologjisë Fejzi Keraj pranon diferencat e mëdha mes studenteve qe kane hyre përmes maturës dhe atyre qe kane ardhur nga shkollat private. Studentet e universiteteve private qe hynë ne mjekësi pa konkurs dhe seleksionim pa dyshim mund te konsiderohen me fat. Raste te tilla, rralle përsëriten. Ndërkohe Fakulteti i Mjekësisë po diskuton kriteret e pranimit per vitin e ardhshëm. Mesatarja qe po diskutohet është nota dhjete, e po ashtu edhe per bllokun e lendeve fizike, kimi, biologji. Veç kësaj maturantet do t’i nënshtrohen edhe intervistës apo konkursit me goje. Kuotat do te jene te limituara ne degët e mjekësisë. Ndërsa Fakulteti i stomatologjisë nuk do te pranoje me shume se 70 studente.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *