Këshilli i Ministrave ka vendosur shtyrjen e afatit të aplikimit për zgjedhjen e gjyqtarit të Shqipërisë pranë Gjykatës Evropiane të të Drejtave të Njeriut. Sipas vendimit, afati për të gjithë të interesuarit do të jetë data 16 prill. Këshilli i Evropës i ka kërkuar qeverisë të paraqesë listën me propozime për tri kandidaturat më të përshtatshme për pozicionin e gjyqtarit të ri të Shqipërisë. Kandidatura të cilat votohen nga Asambleja Parlamentare e Këshillit të Evropës.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.