Koncesionari i aeroportit “Nene Tereza” është tashme zyrtarisht grupi kinez “China Everbright Limited”, qe ka marre ne zotërim 100% të kapitalit. Procesi i shitjes se aksioneve u finalizua kete te premte dhe ai pritet te miratohet edhe nga Ministria e Transporteve, si organi përgjegjës, per aeroportin “Nene Tereza”.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *