Drejtoria e Sigurimit të Informacionit të Klasifikuar (DSIK), nga 800 gjyqtarë që po i nënshtrohen procesit të rivlerësimit, 200 prej tyre janë cilësuar paraprakisht të përshtatshën. Kjo shifër është bërë publike nga Komiteti Shqiptar i Helsinkit, bazuar në informacionin konfidencial të marrë nga Drejtoria e Sigurimit të Informacionit të Klasifikuar, DSIK.

 

Publikimi i kësaj të dhëne është bërë pasi gjykata e Apelit me vendim të formës së prerë la në fuqi të drejtën e Komitetit Shqiptar të Helsinkit për të kërkuar e publikuar të dhëna statistikore në lidhje me ecurinë e procesit të vettingut.

 

Ndërkaq kjo është një betejë që ka filluar në shkurt të këtij viti, kur DSIK kundërshtoi në rrugë ligjore dhënien e informacioneve të vettingut në lidhje me gjyqtarët e prokurorët, duke i cilësuar ato konfidenciale.

 

Por pas vendimit të gjykatës administrative të apelit, Komiteti I Helsinkit bën me dije se me shkresë zyrtare, DSIK informon se ka dalë në konkluzionin për papërshtatshmëri për vijimin e detyrës për 200 subjekte rivlerësimi nga 800 në total.

 

Sipas shkresës, kontaktet e papërshtatshme të evidentuara për këto 200 subjekte janë në lidhje me shkaqe të tilla si për krimin e organizuar, korrupsionin, në formën e një takimi, komunikimi elektronik apo çfarëdolloj mënyre tjetër takimi të qëllimshëm që nuk është na pajtim me ushtrimin e detyrës nga subjekti i rivlerësimit.

 

DSIK është përcaktuar nga reforma në drejtësi si një prej sektorëve që mbledh e përpunon informacion në lidhje me pastërtinë e figurës së gjyqtarëve dhe prokurorëve dhe raportet për çdo rast ia dërgon Komisionit të Pavarur të Kualifikimit.

 

KSHH e shikon të nevojshme të theksojë se zbatimi i ligjit për të drejtën e informimit në kuadër të vettingut, në radhë të parë ka interes publik, i shërben transparencës dhe kontribuon në rritjen e besimit të publikut.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *